Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

AVG en U

De AVG en U. Hoe dan in uw organisatie?

Welnu, de AVG is er nu eenmaal. En welbeschouwd is het (weer) een hele organisatorische last erbi. Maar toch is de noodzaak van het invoeren van de AVG iedereen vaak wel duidelijk. 

CP erkent dat en maakt maar van de nood een deugd (zie Wiifm). Door een praktische aanpak gaan organisaties op praktische wijze voldoen aan de eisen van de AVG en verbetert de bedrijfsvoering ook vaak nog eens.

Een door ons ontwikkeld Handboek stellen wij u ter beschikking. U kunt dit direct overnemen, aanpassen of als checklist gebruiken voor een eigen aanpak. Bij dat handboek behoren praktische protocollen en checklists.

We checken met u beveiligingsmaatregelen op de ICT-infrastructuur. Zonodig kunnen die door eerst worden vastgesteld een technische audit. We nemen met u de noodzakelijke maatregelen die risico’s op verlies van gegevens moeten voorkomen. 

Daarnaast helpen wij bij het inventariseren van de gegevensstromen en de daarbij betrokken leveranciers en derde partijen. Het beleid over hoe om te gaan met persoonsgegevens wordt vastgelegd. 

De processen voor incidenten (“inbreuken”) en voor het afhandelen van “rechten van “Betrokkenen” worden ingericht. 

We bespreken graag met u een aanpak, waarin we erg flexibel zijn.