Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.07 Beleid m.b.t. personen jonger dan 16 jaar

Personen jonger dan 16 jaar

Indien diensten of producten via internet (zogenaamde "diensten van de informatiemaatschappij") worden aangeboden, moet worden bepaald of Betrokkene ten minste 16 jaar oud is. Als dat niet zo is, dan zal de ouder toestemming moeten geven voor het verwerken van de persoonsgegevens van Betrokkene. Organisatie moet dat met “redelijke inspanning” zelf zeker stellen!

Het gaat dus niet om de wettelijke handelingsbekwaamheid van betrokkene als in het Burgerlijk Wetboek.

Vaak kent een organisatie, door haar aard, geen klanten jonger dan 16 jaar.
Het beste is evenwel om geen personen jonger dan 16 jaar op te nemen in het klantenbestand.

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

 

Het controleren en verkrijgen van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens van kinderen is door de aard van de activiteiten van XXX niet van toepassing. Indien zich zo’n situatie mocht (of lijkt) voordoen zal XXX nagaan of dat de bedoeling is geweest, met inachtneming van het gestelde in art. 8 AVG.  

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken