Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

3.03 Beiligingsmaatregelen m.b.t. Smartphones en Tablets

Zie:  AVG  art. 28.1  en ISO  art. A.06.2.1 

Technische ICT specialisten zijn niet echt blij met de prachtige mogelijkheden van de smartphones zoals iPhone en Android. De redenen hiervoor zijn: 

  • Gebruikers vinden het fijn om zelf apps te kunnen installeren. Dit kunnen apps betreffen die onzorgvuldig met persoonsgegevens zullen omgaan.
  • Om een voorbeeld te mogen noemen: in whatsapp kun je zonder user en password een groepschat definiëren. Deze data kan achter de schermen worden doorgegeven aan Facebook, die vervolgens allerlei ongewenste advertenties kan gaan vertonen en ook uw chatgroesleden kan bestoken met advertenties e.d. Zie in dit kader: Artikel NRC

Ondanks deze beslommeringen begrijpen wij dat het blokkeren van smartphones niet enthousiast zal worden ontvangen. Daarom staan in deze paragraaf enige maatregelen.

 

  1. Iedere Smartphone is beveiligd met een uniek wachtwoord.
  2. Indien gezichts- of vingerafdruk-herkenning mogelijk is, wordt deze beveiliging gehanteerd..
  3. Iedere Smartphone zal na maximaal 5 minuten in de slaapstand gezet worden
  4. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Exchange Server. De systeembeheerder stelt de de mogelijkheid in om mail op afstand te verwijderen van de smartphone.
  5. Gebruikers van Smartphones moeten bewust van de noodzaak daarvan worden gemaakt.    

      Vorige pagina      Index      Volgende pagina

Afdrukken