Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

3.05 Doorgevoerde maatregelen m.b.t. telewerken

 

 Zie AVG art. 28.1  en ISO art. A.06.2.2 

Werken via een VPN verdient de voorkeur omdat de beveiliging centraal geregeld kan worden.

 

Indien gewerkt wordt via internet(-verbindingen), gelden de volgende maatregelen:

  1. Medewerkers mogen in overleg met de DIR thuiswerken.
  2. Medewerkers hebben de mogelijkheid om (ook) van andere locaties te werken.
  3. Medewerkers mogen geen gebruik maken van publieke netwerken zonder beveiliging. Hieronder vallen ook gast-wifi-netwerken. Mocht er geen andere optie zijn, dan dient men de roaming (hotspot) functionaliteit van zijn of haar eigen mobiel te gebruiken. Deze mag niet gedeeld worden met anderen.
  4. Medewerkers die thuiswerken mogen geen privé gegevensdragers en/of andere opslagmedia gebruiken voor werk. Alleen het Werkstation en de smartphone (in bruikleen) mogen gebruikt worden voor opslag van code, data en/of documenten.
  5. Persoonlijke apparatuur mag niet gebruikt worden voor werkgerelateerde zaken. Denk hierbij aan een personal computer voor thuis. Ook geldt dit voor niet-fysieke middelen zoals; persoonlijke e-mailadressen en/of telefoonnummers.
  6. Medewerkers die thuiswerken worden geacht om hun eigen netwerk goed te hebben beveiligd, met min. WPA encryptie voor het WIFI-netwerk.

       Vorige pagina      Index      Volgende pagina

Afdrukken