Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.08 Beleid m.b.t. de verwerking voor andere doeleinden

Andere doeleinden dan de oorspronkelijke

De Verwerkingsactiviteiten geven duidelijk aan waarvoor persoonsgegevens moeten/mogen worden gebruikt.

Soms is het wenselijk dat beschikbare persoonsgegevens ook voor een ander doel worden gebruikt. Andere doeleinden mogen niet zonder gemotiveerde redenen worden nagestreefd. Indien er andere doeleinden nagestreefd worden, dan moeten de doelbinding en de grondslagen worden heroverwogen en bepaald.

Een nieuwe verwerking mote in de Registers worden opgenomen. 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek: 

  

 

Het is de VV en V niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te verwerken dan aangegeven als in tabel/par. x.x Beleid m.b.t. de doelbinding en grondslagen verwerking.

Indien een voornemen voor verwerking voor andere doeleinden dan in de administraties gedefinieerd zich voordoet, zal daaraan een Directie-beslissing (van de VV) ten grondslag moeten liggen. De V wordt dan via een aanwijzing geïnstrueerd. De verwerkingsactiviteiten en Registers worden bijgewerkt alvorens een andere verwerking uit te voeren.

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken