Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.11 Beleid m.b.t. archivering

Archivering

Archivering is een vorm van “verwerking van persoonsgegevens”: opslag van persoonsgegevens voor een bepaalde duur. 

Van iedere verwerkinsgactiviteit of groep van gegevens, moet worden bepaald (in de beschrijving van de verwerkingsactiviteiten) hoe, wanneer en hoe lang dat gegeven wordt gearchiveerd. Belangrijk is dat bij verzoek tot wissen, ook gegevens in het archief moeten kunnen worden gewist. Er zijn een aantal wettelijke voorschriften, o.a. vanuit de Belastingdienst voor archivering en bewaartermijnen. Die moeten (wettelijk) worden nageleefd.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin archivering niet mag, maar dat het toch moet. In geval van de mogelijkheid van een “recall” moeten de gegevens worden gearchiveerd voor de duur van levensverwachting van het product dat teruggeroepen wordt.

 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

 

Archivering van gegevens vindt plaats naar aard en relevantie van de verwerkingsactiviteiten. De archiveringstermijn wordt per verwerkingsactiviteit in de Registers vastgelegd. 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken