Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.20 Beleid m.b.t. rapportages, controles en audits

Rapportages, controles en audits

Net als in ieder managementsysteem moet een PDCA-beleid zijn ingesteld en toegepast.Het beleid moet het liefst concreet worden verwoord, maar moet in ieder geval bij een bezoek van de AP, aantoonbaar zijn. Dat kan o.a. via de maatregelen van § 1.21.

 

Voorbeeldtekst voor in het handboek:

 

Ten behoeve van de controle op het juiste en rechtmatige toepassing en het functioneren van de AVG en de organisatie zullen rapportages, controles en audits worden gedaan.

De VV is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste toepassing van het AVG-beleid en van de toepassing van de maatregelen van dit handboek binnen Check-Privacy en de V’s. Hij stelt jaarlijks een controleschema op.

Audits kunnen worden gepland en uitgevoerd conform het interne kwaliteitsbeleid. Audits door de toezichthouder, vallen hier ook onder.  

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken