Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.06 Beleid m.b.t. verwerken van bijzondere categorieën

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn limitatief opgesomd in art. 9 AVG:

  1. ras, etnische afkomst
  2. politieke opvattingen,
  3. religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen,
  4. lidmaatschap van een vakbond,
  5. genetische gegevens,
  6. biometrische gegevens,
  7. gegevens over gezondheid of
  8. seksueel gedrag of gerichtheid.

Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt indien de doelbinding daarom vraagt ("gewone" organisaties niet, maar dus een kerk, de FNV en speciaal onderwijs mogen dat wel). Er moet dus een rechtvaardigingsgrond zijn die, uiteraard, moet worden onderbouwd.

Strafrechtelijke gegevens mogen, anders dan door het Om en advocaten, ook niet worden "verwerkt". 

Soms doen zich bijzondere gegevens voor zoals het BSN. Dat is geen bijzondere categorie gegeven als bedoeld in dit artikel, maar er zijn vanuit de Overheid wel (beperkende) regels voor gebruik gesteld.

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

 

XXX registreert en verwerkt geen bijzondere categorieën van gegevens als in art. 9 van de AVG.  XXX registreert en verwerkt geen gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten. Het is verboden deze gegevens op enigerlei wijze te verzamelen en/of te verwerken.

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken