Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.09 Beleid m.b.t. doorgifte van gegevens

Doorgifte van gegevens

Doorgifte is het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen (buiten de EER) en/of aan internationale instellingen:

  1. hier wordt niet de koppeling van systemen (ten behoeve van de verwerking) bedoeld!
  2. maar wel de uitwisseling van gegevens binnen een concern in meerdere landen.

Doorgifte (buiten de EER) mag alleen indien er een "adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie" is of er passende of geschikte waarborgen zijn. De wet kan doorgifte verplichten. 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek: 

  

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EER en/of Internationale Organisaties wordt niet gedaan en is niet toegestaan, tenzij hiertoe wettelijk verplicht wordt..  

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken