Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.10 Beleid m.b.t. geautomatiseerde verwerking en profilering

Gautomatiseerde verwerking en profilering

Geautomatiseerde verwerking houdt in dat er persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat een medewerker binnen de Organisatie dat bewust vooraf controleert EN dat die verwerking rechtsgevolgen heeft voor Betrokkene(n), bijvoorbeeld door hen een factuur toe te zenden of geld over te schrijven.

Profilering is: "elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd". 

 

 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

Bij Check-Privacy vindt geen geautomatiseerde (individuele) besluitvorming of profilering plaats op basis van de gegevens uit de administraties

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken