Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

4.2 Uitleg Grondslagen

 

Ref: art. 6 AVG

De grondslagen voor verwerking is een belangrijk punt voor het mogen doen van verwerkingen. In principe is toestemming van een persoon (in de AVG “Betrokkene” genoemd), noodzakelijk, tenzij er andere gronden zijn. Toestemmingen moeten worden gevraagd en vastgelegd.

 

 

Art. AVG

Grondslag

Uitleg

6.a

met toestemming

betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

6.b

uit overeenkomst

verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij Betrokkene partij is (overeenkomst)

6.c

wettelijke plicht

verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de VV rust;

6.d

vitaal belang

verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van Betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen

6.e

overheid (incl. OM)

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de VV is opgedragen

6.f

gerechtvaardigd belang

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VV als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van Betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen. dan die belangen, met name wanneer Betrokkene een kind is.

 

Vorige pagina Index        Volgende pagina

Afdrukken