Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.22 Beleid t.a.v. interne werkprocessen

Interne werkprocessen

Interne werkprocessen zijn noodzakelijk. Medewerkers die persoonsgegevens verwerken moet het duidelijk zijn wat ze moeten doen en wat mag en wat niet mag.

Er zijn een aantal standaard processen door de AVG gedefinieerd, veelal door Betrokkene geïnitieerd: klacht, verzoek tot wissen, opvragen informatie, etc. Het beleid moet erop zijn gericht dat die in iedere geval worden ingevoerd.

 

 

 

Voorbeeldtekst voor in het handboek:

Voor de uitvoering van de AVG binnen Check-Privacy zijn naar de eisen van de AVG een aantal interne werkprocessen vastgesteld en beschreven in Hoofdstuk 2 van het handboek. De Directie is eigenaar van de processen.

De uitvoering van de processen is bindend. Toestemming voor afwijking daarvan kan alleen door de de Directie worden gegeven.

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken