Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.22 Beleid m.b.t. mitigerende maatregelen

Branden blussen...

Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve effecten van een besluit of feitelijk handelen door het treffen van (nood-)maatregelen. Het nemen van mitigerende (risico- of schade-beperkende) maatregelen is een logisch gevolg van een incident of een geconstateerd risico of omissie. 

Voorbeeldtekst voor in het handboek:

 

Mitigerende maatregelen kunnen worden genomen naar aanleiding van incidenten (soms direct), controles, audits en evaluaties. De VV is geautoriseerd tot het nemen van tijdelijke mitigerende maatregelen. De Directie moet deze tijdelijke maatregelen verwerken in dit handboek om het definitieve maatregelen te laten zijn.  

 

Vorige pagina        Index        Naar hoofdstuk 2

Afdrukken