Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.05 Beleid m.b.t. direct marketing

Benaderen van Betrokkenen via Direct Marketing (DM)

Direct Marketing is nu juist een van de oorzaken waarom de AVG is ontstaan: het te onpas gebruik maken van persoonsgegevens. Toch is het een belangrijke bron van relaties en acquisitie voor bedrijven. Er is niets tegen DM, maar de wijze waarop moet wel worden gemotiveerd.

Ref: art. 5.1.a, art. 6.4.a, b, d, f, art. 7, art. 21.2-3 AVG

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

 

Voor communicatie met Betrokkenen in het kader van Direct Marketing is het opnemen van hun persoonsgegevens in een mailingbestand noodzakelijk. 

Er bestaat bij Direct Marketing (doorgaans) geen contractuele relatie met de Betrokkenen. Betrokkenen zijn (functioneel) breed geïnteresseerd in de diensten en de informatie van XXX. Een mailing aan Betrokkenen wordt daarom geacht op grondslag van gerechtvaardigd belang te worden gedaan.

Betrokkenen in bestanden van XXX hebben voor het opnemen daarin direct of indirect voor toepassing van Direct Marketing-mailings hun toestemming gegeven.

Toestemming voor opname in het Direct Marketing-bestand wordt aangenomen te zijn gegeven, als:

  1. betrokkene zich, op wat voor manier dan ook, voor de mailings opgeeft. De gebruikelijke manier is het aanvinken van de optie ‘toezenden mailing’ op de site of via de link in een proef-mailing,
  2. betrokkene zijn gegevens aan XXX of een vertegenwoordiger van XXX verstrekt. Ook het afgeven van een visitekaartje valt hieronder,
  3. betrokkene duidelijk blijk heeft gegeven van een functionele of zakelijke relatie met de diensten van XXX,
  4. betrokkene gedurende langere tijd (tenminste 3 keer) al deel uitmaakt van de mailings via de mailinglist en zich niet door middel van de opt-out, die iedere mailing biedt, heeft uitgeschreven,
  5. betrokkene een zodanige functie heeft dat die als publiekelijk bekend mag worden beschouwd,
  6. informatie van en over Betrokkene bekend is gemaakt via openbare publicaties, o.a. de sociale media.

Van actieve aanmeldingen voor Direct Marketing en van overeenkomsten met Betrokkenen wordt aantekening gehouden in de applicatie Mailchimp.

Nieuwe campagnes, die niet onder bovenstaand beleid vallen, dienen vooraf door De Directie te worden goedgekeurd.

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken