Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.05 Beleid m.b.t. direct marketing

Benaderen van Betrokkenen via Direct Marketing (DM)

Direct Marketing is nu juist een van de oorzaken waarom de AVG is ontstaan: het te onpas gebruik maken van persoonsgegevens. Toch is het een belangrijke bron van relaties en acquisitie voor bedrijven. Er is niets tegen DM, maar de wijze waarop moet wel worden gemotiveerd.

Ref: art. 5.1.a, art. 6.4.a, b, d, f, art. 7, art. 21.2-3 AVG

 

 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

Voor communicatie met Betrokkenen in het kader van DM is het opnemen van de gegevens in een (mailing-)bestand noodzakelijk.

Er bestaat bij DM (doorgaans) geen contractuele relatie met de Betrokkene; zij zijn (functioneel) breed geïnteresseerd in de diensten en de informatie van Organisatie. Een mailing aan Betrokkene wordt daarom geacht op grondslag van gerechtvaardigd belang te worden gedaan. Betrokkenen in de bestanden van Organisatie hebben voor het opnemen daarin direct of indirect voor toepassing van DM-mailings hun toestemming gegeven.

Toestemming voor opname in het DM-bestand wordt aangenomen te zijn:

  1. als Betrokkene zich, op wat voor manier dan ook, voor de mailings opgeeft. De gebruikelijke manier is het aanvinken van de optie ‘toezenden mailing’ op de site of via de link in een proef-mailing,
  2. als Betrokkene zijn gegevens aan Organisatie of een vertegenwoordiger van Organisatie verstrekt. Ook het afgeven van een visitekaartje valt hieronder,
  3. als Betrokkene duidelijk blijk heeft gegeven van een functionele of zakelijke relatie met de diensten van Organisatie,
  4. als Betrokkene een zodanige functie heeft dat de betrokkene gedurende langere tijd (tenminste 3 keer) al deel uitmaakt van de mailings via de mailinglist en zich niet door middel van de opt-out, die iedere mailing biedt, heeft uitgeschreven,
  5. als Betrokkene als publiekelijk (of publiekelijk bekend) mag worden beschouwd,
  6. als informatie van en over Betrokkene bekend is gemaakt via openbare publicaties, o.a. de sociale media.

Campagnes dienen vooraf door de Directie te worden goedgekeurd.

 

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken