Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

1.01 Beleid m.b.t. doelbinding en grondslagen

 

Doelbinding en grondslagen

Iedere organisatie heeft haar eigen processen. Indien in deze processen gegevens van natuurlijke personen worden "verwerkt" (gebruikt), dan moet:

- worden aangegeven welk doel het proces heeft en
- welke grondslag het verwerken rechtvaardigt. 

Het doel stelt de organisatie zelf vast. Voor de grondslag is er "slechts" een keuze uit de 6 opties van artikel 6 AVG:

- wettelijk
- met toestemming
- uit overeenkomst
- gerechtvaardigd belang
- vitaal belang
- algemeen belang

Verwerkinsgactiviteiten

Processen in combinatie met ICT-systemen worden binnen de AVG "Verwerkingsactiviteiten" genoemd. Iedere activiteit moet in een zogenaamd register worden vastgelegd.

Zie:

 

 

Voorbeeldtekst voor in het Handboek:

De doelstellingen van Check-Privacy

Check-Privacy levert juridische en ICT gerelateerde advisering en uitvoering m.b.t. privacy en aanpalende onderwerpen.

Het beleid van Check-Privacy

Het beleid van Check-Privacy is dat in haar bedrijfsprocessen uitsluitend persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn. ("genoeg is genoeg").

Grondslagen voor de verwerking
Voor een rechtvaardiging van een verwerking is, naar de eisen van art. 6 AVG, een grondslag nodig. De toepasselijke grondslagen zijn opgenomen in de tabel van paragraaf x.x

 

 

Par.

Naamregister / Beoogd doel

Grondslag

 

Mailchimp / Verzenden nieuwsbrieven

Met toestemming

 

Rabo / Verwerking betalingen en ontvangsten

Uit overeenkomt

 

AFAS / Financiële verwerking 

Wettelijke plicht

Uit overeenkomst

 

Financiële - ,  salaris-, verlof-, - administratie en -beheer personeelsdossiers

Wettelijke plicht

Uit overeenkomst

 

Bancaire diensten / Betalingen en ontvangsten verwerken

Uit overeenkomst

 

Verzekeringen, Pensioenen

Wettelijke plicht

 

Vervoer

Uit overeenkomst

 

Kantoorautomatisering / Data-opslag, productieplanning, Google Suite (Mail, agenda)

Uit overeenkomst

     

 

 

Vorige pagina        Index        Volgende pagina

Afdrukken