Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

B.04 BIJLAGE 4 ALLES OMTRENT PORTRETRECHT EN PRIVACY

Binnen het werkterrein van een FG en of AVG kwartiermaker komen er altijd veel vragen omtrent de privacy rondom (portret)foto's e.d. Check Privacy heeft voor uitgezocht hoe één en ander in elkaar zit. 

B.4.1 Regels van Auteursrecht

Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Als het gezicht van de geportretteerde onherkenbaar is gemaakt, maar de identiteit van die persoon uit andere aspecten van de afbeelding kan blijken, kan toch sprake zijn van een portret in de zin van het auteursrecht.

Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet. De wet maakt onderscheid tussen twee verschillende situaties:

B.4.1.1 Het portret dat in opdracht is gemaakt

 • De maker van het portret heeft wel het auteursrecht, maar hij mag het portret niet publiceren zonder toestemming van de geportretteerde.
 • De geportretteerde mag op zijn beurt een paar kopieën maken voor zichzelf en voor familie en vrienden, bijvoorbeeld van de foto's van een bruidsreportage.
 • Ook mag hij zijn in opdracht gemaakte portretten beperkt gebruiken voor publicaties, zolang de naam van de fotograaf erbij wordt vermeld.
 • Voor commercieel of ander gebruik van zijn portret heeft hij wel toestemming van de fotograaf nodig.
 • Derden moeten voor publicatie van een in opdracht gemaakt portret dus toestemming vragen aan de geportretteerde én aan de maker van het portret

B.4.1.1 Het portret dat niet in opdracht is gemaakt.

 • Als een portret niet in opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten, b.v.
  • Zo kunnen twee personen gefotografeerd zijn als een stelletje terwijl zij dat niet zijn
  • T-shirt’s verkopen van een door u gefotografeerde popster tijdens een concert, mag dus niet zonder zijn of haar toestemming.
  • Wat een redelijk belang is en of dat opweegt tegen het belang van de publicatie, beslist de rechter. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht in de krant kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat hij in de krant staat. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.
 • Het is meestal wel toegestaan foto's te maken in de openbare ruimte en die te publiceren, zonder dat aan personen die toevallig in beeld komen toestemming hoeft te worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die deze toevallig gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in belang van toevallige passanten in een winkelstraat en van willekeurige badgasten op een strand tijdens een warme, zomerse dag. Bij twijfel is het beter toch vooraf toestemming te regelen.
 • Vaste camera's ophangen in de openbare ruimte mag overigens niet, tenzij dit duidelijk is aangekondigd. Ook stiekem fotograferen of filmen in niet-publieke ruimtes is natuurlijk niet toegestaan.

B.4.2 Regels vanuit de uitvoeringswet m.b.t. de AVG

De uitvoeringswet art 43 lid 1 zegt:  

Deze wet, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4 en 5, eerste en tweede lid, is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van uitsluitend academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

De wet stelt zelfs art. 43 lid 2:

De navolgende hoofdstukken en artikelen van de verordening zijn niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen:

 1. artikel 7, derde lid, en artikel 11, tweede lid: => voorwaarden voor toestemming
 2. hoofdstuk III; => Rechten van betrokkenen (dus geen)
 3. hoofdstuk IV, met uitzondering van de artikelen 24, 25, 28, 29 en 32; => taken VV en V
 4. hoofdstuk V; => doorgifte-regeling
 5. hoofdstuk VI; en => Onafhankelijk toezicht
 6. hoofdstuk VII. => samenwerking

Afdrukken