Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

B.07.1 Toetsingskaders voor de FG

Het Framework

Check-Privacy hanteert een logische en praktische indeling voor het projecteren van de AVG op een organisatie: het "Framework":

 1. Beleid van de organisatie
  => Alle keuzes die een organisatie maakt over de toepassing van de AVG 
 2. Interne procedures
  => de "passende organisatorische maatregelen", voorgeschreven door de AVG en procedures voor intern beheer
 3. ICT- technische aspecten
  => "passende  technische maatregelen"
 4. de Registers van verwerkingsactiviteiten
  => een overzicht en een nadere uitwerking daarvan met alle elementen vereist door de AVG
 5. de Verwerkersovereenkomsten
  => volgens uit de registers:formats, checklist voor compleetheid
 6. het Privacy statement
  => voor op de website, waarin het bestuur haar beleid verklaart. 

Deze onderwerpen zijn hierna uitgewerkt in de vorm van checklisten. Er is tevens een "mapping" gemaakt met andere toetsingsmodellen.

 

Voor scholen die het SAMBO-framework volgen, is de het toetsingskader voor de FG opgesteld in 2 documenten:

 

  Vorige pagina               Volgende pagina

Afdrukken