Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

01.00 ALLES OVER BEELDMATERIAAL

Veel vragen betreft of het maken allerlei soorten van beeldmateriaal wel toegestaan is.  Beeldmateriaal in deze context betreft:

 1. Foto's in kranten, folders, nieuwsbrieven.
 2. Foto's op websites en overige sociale media zoals facebook, instagram, linked in.
 3. Video's
 4. Beveiligingscamera beelden

Generiek gelden de volgende regels:

 • Het maken van het beeldmateriaal moet een doel dienen wat past bij de organisatie
 • Er moet een correctie grondslag zijn om het beeldmateriaal te mogen maken: De eerste grondslag omhelst: "Met toestemming van de Betrokkene". In feite mag een organisatie al het mogelijke beeldmateriaal maken, op voorwaarde dat de betrokkene aantoonbaar toestemming heeft gegeven en de foto past bij een doel wat hoort bij de organisatie
 • Andere grondslagen zijn:
  1. Vitaal belang, het beeldmateriaal is bv. nodig voor een geneeskundige behandeling
  2. Wettelijke verplichting, het beeldmateriaal is wettelijk verplicht nodig, denk hierbij aan een pasfoto op een paspoort
  3. Overeenkomst, het beeldmateriaal wordt gemaakt conform een overeenkomst tussen 2 organisaties
  4. Algemeen belang of Openbaar Ministerie, het beeldmateriaal is b.v. nodig voor een juridisch delict
  5. Gerechtvaardigd belang, het belang voor de Organisatie telt aanzienlijk meer dan het belang van de betrokkene. Het moet hier dan wel gaan om gewone gegevens zoals Naam, Telefoonnummer en Adres en niet gaan om Medische gegevens, Geloofsgegevens , de zgn. gegevens van de bijzondere categorien

Ondanks deze algemene regels zijn er altijd "merkwaardige" uitzonderingen, In de "01" serie van onze FAQ worden alle bijzonderheden gedetailleerd beschreven. Eén van de bekendste uitzondering is het publiceren van foto's in nieuwskranten. 

 

Afdrukken