Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

01.02 Hoe zit het met foto’s op scholen?

Vraag: 

Hoe zit het met het maken van foto’s op scholen?

 

Kort Antwoord: 

Foto's mogen eigenlijk alleen met grondslag "toestemming" van Betrokkenen worden gemaakt. Dus formeel vooraf bij een evenement laten tekenen en de toestemmingen registreren.

Om dat wat praktischer aan te pakken kan in een schoolreglement (een Statuut of een PS) of een onderwijsovereenkomst (OOK) worden opgenomen dat bij officiele (sociale) gelegenheden op school foto's kunnen worden gemaakt en dat die kunnen worden gebruikt voor communicatie van/op school, het "doel". De grondslag is dan "uit overeenkomst".

Tijdens die gelegenheden moet dit beleid nog eens, liefst bij aanvang, worden aangekondigd. Betrokkenen moeten de gelegenheid hebben daartegen bezwaar te maken of zich daar aan te onttrekken. 

Dit beleid geldt alleen voor het maken van foto's vanuit de school; leerlingen, ouders en docenten mogen voor prive-gebruik gewoon foto's maken. 

Op foto's geldt portretrecht voor publicatie. Dit is een zaak van fotograaf en gefotografeerde onderling. 

Juridische onderbouwing

Een andere grondslag dan toestemming is "uit overeenkomst", art 6 AVG. Andere grondslagen lijken niet toepasbaar.

Voor zowel het verkrijgen van toestemming of het aangaan van een overeenkomst, moet het aan Betrokkenen duidelijk zijn in welke gevallen er foto's (kunnen) worden gemaakt en waar die voor worden gebruikt. Ook opslag en bewaartermijn moeten worden medegedeeld.

Alternatief: journalistieke doeleinden...?

De UAVG biedt een alternatief: “art 43 lid 1: "Deze wet (de Uitvoeringswet en niet de AVG zelf), met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4 en 5, eerste en tweede lid, is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden”.

Noot: de genoemde uitzonderingen gaan over Definities, Materiële reikwijdte (wat valt wel en niet onder de UAVG), een schakelbepaling, Territoriale reikwijdte (UAVG geldt wel voor V of VV in NL of voor een B in de EU en VV buiten de EU) en over toestemming <16 jaar + curatele.

V.w.b de journalistieke doeleinden, is de AP daarin niet duidelijk; men vindt het “onwaarschijnlijk”, maar sluit het dus niet uit. Wat zijn de criteria? De grootte van de oplage? De inhoud van een blad? De periodiciteit?

Bekende definities van journalistiek zijn:

  • Verband houden met het verslag van het nieuws,
  • wat te maken heeft met het presenteren van nieuws,
  • Journalistiek is te omschrijven als het verzamelen van meestal nieuwe of actuele gegevens, ze bewerken en met enige regelmaat publiceren voor het publiek in het algemeen of voor bepaalde publieksgroepen,
  • Journalistiek is het door de journalist beroepsmatig verzamelen, verzenden, verspreiden en becommentariëren van actuele gegevens van algemeen belang die geschikt worden gemaakt voor publicatie in diverse media zoals kranten, tijdschriften, televisie en radio,
  • Journalistiek is het verslag doen van nieuws,
  • van Dale: “het werk van een journalist..."

In het algemeen is de omschrijving m.i. zo dat ook een schoolkrant of een publicatie van een nieuwsfeit als een diploma-uitreiking daar onder zal vallen. Een zakelijke belang als criterium (beroepsmatig dus) is hier (bewust?) alleen gegeven in relatie tot formele kanalen als TV, radio, krant, etc. Dat kan ik me ook voorstellen.Zo redenerend kunnen de verslagen van scholen wellicht best als journalistiek bestempeld worden.

 

Afdrukken