Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

02.10 Mag je medewerkersgegevens publiceren in nieuwsbrief?

Vraag:

Wij willen graag de in dienst/uit dienst en functiewijzigingen gaan publiceren in onze nieuwsbrief. Mag dat?

 

Antwoord

Ja, dat mag. 

Onderbouwing

Er hoeft geen toestemming voor te worden gevraagd. Vaak is het feit al publiekelijk bekend. Het voordeel van publiceren is dat de organisatie sneller van wijzigingen op de hoogte is en dus beter "draait". Daar hebben de betrokkene maar ook de collega’s en derden (studenten) baat bij. 

De grondslag is dan "gerechtvaardigd belang". Het doel is mededelen van de naam en de wijziging (functie of datum). Dus ook niet meer vermelden dan dat. Natuurlijk ook niet doen wanneer betrokkene heeft aangegeven dat niet te willen.

Gerechtvaardigd belang is van toepassing wanneer de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.  Informatieverstrekking voor een goede manier om iedereen te “bedienen”.

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de fundamentele rechten en vrijheden van betrokken. Art 6 lid 1 sub f AVG. 

Iemand die in dienst treedt of uit dienst gaat heeft er belang bij dat de dagelijkse gang van zaken wordt vergemakkelijkt. Zijn rechten en vrijheden worden daardoor niet belemmerd.

Afdrukken