Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

90.01 Is het nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Arbo-dienstverlener?

Vraag:

Is het nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Arbo-dienstverlener?

 

Kort antwoord

Nee

Onderbouwing

Nee. In het kader van de AVG treedt de arbo dienstverlener op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit betekent dat een arbo dienstverlener geen verwerker is en het opstellen van een verwerkersovereenkomst om die reden niet nodig is.

In bijgaand document wordt uitvoerig ingegaan op wat de nieuwe AVG betekent voor de ARBO dienstverlening. Het document is opgesteld door Kenninset aan de hand van een samenwerking met de Arbo Unie.

Veel organisaties zien arbodienstverleners als verwerker van hun personeelsgegevens. Toch is hun rol een andere. Als arbodienst zijn zij namelijk verantwoordelijk voor alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken, zoals verzuimbegeleiding, RI&E, preventief medisch onderzoek en (functie)keuringen.

Dat is ook begrijpelijk wanneer je bedenkt dat de werkgever geen inzage mag hebben in informatie over de gezondheid van zijn medewerkers. Een verwerkersovereenkomst is voor deze wettelijke taken dan ook niet nodig.

Natuurlijk kunnen wel nadere afspraken worden gemaakt met werkgevers. Dat doet een arbo dienstverlener via het vernieuwde privacyreglement. Dit dekt alles wat ook in een verwerkersovereenkomst aan bod komt.

Attachments:
Download this file (achtergrond-informatie-avg-en-de-arbo-dienstverlener-juli-2018.pdf)Artikel Kennisnet m.b.t. Arbodiensten[ ][ ]203 kB

Afdrukken