Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

01.09 Oud-student wil zijn oude studentenpas hebben...

Vraag:

Een oud-student wil zijn pasfoto van zijn oude studentenpas terug hebben.

Moet dat verzoek worden gehonoreerd?

 

Antwoord

Ja, in digitale vorm. De fysieke foto hoeft niet terug te worden gegeven. 

De vraag is in hoeverre dat zin heeft.

 

Onderbouwing:

Recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG: de betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een Verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen,

Dit mag niet worden verward met art. 15 AVG, recht van inzage, waar Betrokkene, op diens verzoek, wel een kopie van de persoonsgegevens moet worden verstrekt:

De Verantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.
Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

 

Afdrukken