Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

03.07 Mag je vanuit Magister persoonsgegevens leveren aan bijles-instituten?

Vraag:

Mag je vanuit Magister persoonsgegevens doorgeven aan bijles-instituten?

 

Antwoord: 

Dat hangt er van af of de student toestemming heeft gegeven. In Magister kan een student op éénvoudige duidelijke manier zelf bepalen of er persoonsgegevens van hem/haar geautomatiseerd worden doorgegeven aan de Bijles-instituten. Magister mag derhalve deze gegevens geautomatiseerd doorgeven aan de Bijles-instituten. 

Onderbouwing

Voor het doorgeven van de gegevens is toestemming van de student nodig, art. 6 AVG

De school heeft zelf geen bemoeienis m.b.t. het doorgeven van  de persoonsgegevens van de desbetreffend student die bijles wenst te volgen. De school bepaalt ook niet hoe die bijles precies verloopt. M.a.w. de school bepaalt niet de "verwerking" door het bijles-instituut. Derhalve is er ook geen verwerkersovereenkomst nodig tussen de school en het bijles-instituut. 

Afdrukken