Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

01.08 Ouders ontvangen klassenfoto, mag dat?

Vraag:

Ouders van kinderen van 16 of 17 jaar ontvangen klassenfoto's en factuur, mag dat?

 

Kort Antwoord: 

Ja, de "voorbeeld klassenfoto" en de factuur mogen, als algemene regel, naar de ouders worden gestuurd. Wel moeten leerlingen van 16 jaar en ouder die contact van de school met de ouders hebben verboden, daarvan worden uitgezonderd. Ons advies is om als onderdeel van de foto-procedure te regelen dat de studenten van 16 jaar en ouder aangeven waar de factuur en voorbeeld foto naar toe moet.  

Onderbouwing:

Situatie: bedrijf K. maakt klassenfoto's. Vooraf verlenen ouders toestemming i.g.v. kinderen t/m 15 jaar. Bij kinderen vanaf 16 jaar wordt de toestemming bij hen zelf gevraagd. K. ontvangt tevens alle adressen van de kinderen (c.q. ouders). De ouders krijgen een concept foto en kunnen dan foto's bestellen. Vraag is of de kinderen vanaf 16 jaar ook toestemming moeten geven dat de ouders de concept foto en rekening gaan ontvangen.

Er spelen hier twee zaken:
- het maken van een foto i.c.m. het presenteren ervan,
- het voldoen van de rekening voor de foto,

Het eerste is zuiver een AVG-kwestie; het tweede is daarnaast ook een civielrechtelijke kwestie: de ouders/gezaghebbers moeten betalen voor hun kind. Voor het maken van de foto wordt vooraf toestemming gevraagd. Dat is dus AVG-compliant.

Formeel moet er inderdaad toestemming zijn om de ouders van kinderen van 16 jaar en ouder door de school te laten benaderen. Dat moet ook voor bijvoorbeeld het delen van schoolresultaten. De persoonsgegevens gaan over kinderen; zij zijn Betrokkene i.h.k.v. de AVG en de Uitvoeringswet. Als het goed is, heeft de school een "lijst van toestemmingen", maar ook een lijst van gevallen waarin toestemming is ontzegd. Deze laatste lijst moet sowieso worden toegepast.

Blijft over de gevallen die onbekend zijn. In dat geval zou nog kunnen worden gekeken wat de praktijk is: worden ouders al ingelicht? Betalen zij al schoolgeld of kosten? Dan zou ik niet schromen om hen de foto en de rekening te sturen. De gevallen die dan nog overblijven (toestemming onbekend; betalingen niet bekend) vallen dan m.i. onder 1:247 BW. In het kort: "gezag is plicht/recht tot verzorgen en opvoeden”, dus betalen van facturen. Ook die mogen dus een factuur worden gepresenteerd.

Alternatief is, indien er toch toestemming wordt gevraagd voor het maken van de foto’s, vraag dan gelijk wie de foto en de factuur moet gaan ontvangen. Dat maakt het leven van bedrijf K. wellicht ook wat eenvoudiger.

Ik wijs ook nog even op het beleid van ROC Midden NL, die nog steeds en met succes, de grens van 18 jaar aanhoudt.

Afdrukken