Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

02.01 Mag de leraar met Instagram, Whats-app en/of Facebook werken?

Vraag:

Mag de leraar met Instagram, Whats-app en/of Facebook werken?  Leraren kunnen besloten groepen maken. In deze groepen kunnen namen van studenten, telefoonummers, klassenfoto's etc. worden uitgewisseld. Veel gestelde vraag is of dat mag? Deze vraag gaat over alle moderne apps onder de noemer van Sociale Media. 

 

Antwoord:

Ja, dat mag. 

Een social media namens de school wordt als vewerking gezien. Alle deelnemers, docenten en leerlingen, moeten daarvoor toestemming geven. Indien de student jonger is dan 16 jaar moet de ouder voor deelname expliciet toestemming hebben gegeven. 
Alternatief voor expliciete toestemming is, dat dit door hen vooraf wordt overeengekomen, bijvoorbeeld in een Statuut van de school of in de Onderwijs-overeenkomst (OOK) die de school afsluit met de student/ouder afsluit. Deze toestemmingen moeten aantoonbaar zijn! Het simpelweg aanmelden bij een groep geldt niet als toestemming!

Er kan geen verplichting zijn om deel te nemen aan een groep. Toestemmingen mogen op elk moment worden ingetrokken. 

Het is verstandig om "huisregels" voor deelname aan de groepen vast te stellen, die door deelnemers wordt bevestigd als voorwaarde voor toelating en gebruik. 

Onderbouwing: 

Het betreft een formele "school-groep" en geen "privé-groep" op de App en is dus een "verwerking"; op deelname in groepen van privé-personen is de AVG niet van toepassing.
De school moet naar ouders duidelijk zijn in welke applicaties gegevens van studenten voorkomen. Het gaat om een relatie tussen een docent en  studenten. 

Check-Privacy pleit er voor dat scholen ieder jaar de ouders een toestemmingsverklaring wordt voorgelegd (bijvoorbeeld bij het aanmelden via een formulier voor een schooljaar) waarop zij aankunnen geven waar zij wel of geen toestemming voor geven. Dit soort verklaringen wordt al jaarlijks verlangd in Duitsland en in Belgie. 

 

Afdrukken