Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

03.04 Welke data mag een school met een leerplicht-ambtenaar delen?

Vraag:

Welke data mag een instelling met een leerplicht-ambtenaar delen en mag een school de leerplicht-ambtenaar toegang geven tot het studentregistratiesysteem (met aanwezigheidsregistratie)?

 

Antwoord:

Het gaat hier om twee mogelijke situaties: de BBL en de BOL.

BOL: De stage is een onderdeel van de opleiding. Het is voor het BPV-bedrijf noodzakelijk om toegang te krijgen tot NAW-gegevens en de studieresultaten van de student En tot enkele andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het succesvol starten of afronden van de stage, zoals bijvoorbeeld de verklaring van de school dat de student een VOG, inentingen of bepaalde diploma’s heeft gehaald. De school mag enkel deze gegevens uitwisselen. Dit is expliciet opgenomen in de stageovereenkomst.

BBL: Hier is de student een werknemer van het stagebedrijf. De werkgever betaalt vaak en is onderdeel van de POK. Hierdoor is het voor de werkgever van belang om informatie te krijgen over en omgekeerd:

- Studieresultaten op school
- Aan- en afwezigheidsregistratie op school
- Studievoortgang


In dit geval is de grondslag dus de uitvoering van de OOK/POK waarin bovenstaande expliciet is opgenomen.

 

Afdrukken