Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

03.05 Welke gegevens mag de school uitwisselen met een stagebedrijf?

Vraag:

Mag een school student-gegevens uitwisselen met een stagebedrijf?

 

 

Kort antwoord

Ja. In de stageovereenkomst (of arbeidsovereenkomst ) is het wel nodig om de student toestemming te laten geven dat zijn/haar gegevens naar het desbetreffende stage bedrijf worden doorgeven. 

 

Onderbouwing 

Het gaat hier om twee mogelijke situaties: de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en de BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg).

Via de BOL:

De stage is een onderdeel van de opleiding. Het is voor het BPV-bedrijf noodzakelijk om toegang te krijgen tot:

  • NAW-gegevens,
  • de studieresultaten van de student,
  • de verklaring van de school dat de student een VOG, inentingen of bepaalde diploma’s heeft gehaald.

In de stage-overeenkomst wordt aangegeven dat bovenstaande persoonsgegevens worden verstrekt. 

Via de BBL:

Hier is de student een werknemer van het stagebedrijf. De werkgever betaalt in sommige gevallen en is onderdeel van de POK. Hierdoor is het voor de werkgever van belang om informatie te krijgen over:

  • NAW-gegevens,
  • Studieresultaten op school,
  • Aan- en afwezigheidsregistratie op school,
  • Studievoortgang.

In dit geval is de grondslag dus de uitvoering van de OOK/POK waarin bovenstaande expliciet is opgenomen. 

 

Afdrukken