03.06 Welke gegevens mogen we aan een schoolarts of aan de GGD leveren?

Vraag:

 Welke gegevens mag de school aan een schoolarts, arbodienst of re-integratiebedrijven doorgeven? 

 

Antwoord:

 


Onderbouwing:

 

 

 

Afdrukken