Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

De e-Privacy-verordening

De e-Privacy-verordening

De e-Privacy komt er aan. Ook dat wordt, net als de AVG, een verordening. Dat wil zeggen dat het geen richtlijn meer is, maar een EU-wet en dus een verplichting.

Deze wet regelt het gebruik van cookies en andere middelen waarmee elektronisch verkeer en gedragingen van bezoekers kunnen worden gemonitord, met het doel om d privacy van de gebruiker beter te waarborgen.

De wet is van belang voor aanbieders van diensten, maar juist ook voor gebruikers (“what’s in it for me?”...): 

  • het toepassen van cookies wordt vereenvoudigd: de frequente pop-up-verzoeken voor toestemming voor het plaatsen van cookies gaan verdwijnen. Een algemene ‘tracking consent option’ wordt geïntroduceerd waarmee men eenmalig zijn toestemming(!) kan geven, 
  • de scope wordt uitgebreid: de cookie-regels gelden nu formeel nog alleen voor telecombedrijven (sms’en en mailen). Zij gaan straks voor alle diensten gelden, en zeker ook voor “Big-Tech”, en voor nieuwe technologieën als “Internet of Things” (IoT). 
  • de eisen vanuit de AVG worden integraal van kracht op alle vormen van elektronische communicatie. Dus ook het uitoefenen van rechten!

De datum van invoering van de wet is nog niet vastgesteld; er zijn nog diverse inhoudelijke discussiepunten. De invoeringsprocedure, na overeenstemming, duurt zeker nog twee jaar.

Vragen over de e-Privacy-verordening? Vragen over cookies? Contacteer ons gerust.

Afdrukken

Bel, Mail of WhatsApps ons even:

| Evert Jan Hooijer | 06 - 57 63 0101 | evert.jan.hooijer@check-privacy.nl     

| Roelf van Dam     | 06 - 54 96 4164 | roelf.van.dam@check-privacy.nl    

Kerkewijk 74h | 3904 JE Veenendaal

 Site gemaakt met "good old" Joomla    

Klik hier voor onze privacy statement