Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

EU keurt dataopslag in de VS af

De EU heeft afgelopen juli 2020 het convenant “EU-US Privacy Shield” met de VS opgezegd. Dat convenant regelt de beveiliging van gegevens van Europese bedrijven die, via hun eigen toeleveranciers, in de VS zijn opgeslagen. Het Europese Hof oordeelde dat dit convenant niet aan de AVG voldoet, Klik hier als u het volledige artikel wilt doornemen.

Ongetwijfeld werkt uw organisatie met enkele software pakketten waarbij de gegevens opgeslagen zijn in de USA. Zo wie zo bent u geacht te weten waar precies (bij welke cloud leveranciers) uw data is opgeslagen. Wij adviseren u te inventariseren om welke software paketten het gaat en of er e.v. maatregelen doorgevoerd moeten worden. 


Als voorbeeld noemen wij ons zelf: jarenlang hebben we met de meest gebruikte nieuwsbrief module gewerkt: het Amerikaanse pakket  mailchimp. Wij hebben voor het Nederlandse Laposta gekozen omdat Laposta de gegevens in een Europees datacenter bewaart en een keurige verwerkersovereenkomst ondertekent aanbied.

Afdrukken