Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

Hoe om te gaan met toestemming voor verzameling van persoonsgegevens van jongeren in het welzijnswerk?

Onbekendheid met en tegenstrijdigheden op het vlak van uitvoering van de wet AVG hinderen vaak het werk van organisaties actief in het welzijnswerk; wat mag wel en wat mag niet aan persoonsgegevens door organisaties worden gebruikt?

Ondertussen wordt door deze organisaties in de geboden hulp bij een afdoende privacy, rendement verloren. Is er ruimte voor verbetering? Check-Privacy geeft in het onderstaande stuk extra inzichten en tips over dit onderwerp. 

De uitvoeringswet AVG

De UAVG is een nationale wet die door een aantal specifieke uitvoeringsregels een aanvulling op de AVG vormt. Een van de onderwerpen die nader worden geregeld is het vaststellen van de leeftijdsgrens voor het verlenen van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens. 

Welzijnsorganisaties moeten, formeel, ouders om toestemming vragen indien zij persoonsgegevens (namen, adressen, leeftijden) van jongeren jonger dan 18 jaar, (de formele wettelijke leeftijd voor handelingsbekwaamheid), verwerken bij activiteiten met hen. Behalve die grens erg onpraktisch is, hindert het de welzijnsorganisaties ook in effectief optreden naar de jongeren toe. 

Geeft de UAVG dan nu ruimte aan welzijnsorganisaties voor het uitvoeren van hun activiteiten? Is er ruimte om soepeler om te gaan met “minderjarigen”?

De leeftijdsgrens voor het geven van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens

Art. 5 UAVG handelt over de vaststelling van de leeftijdsgrens voor het verlenen van toestemming van verwerken van persoonsgegevens. Zij refereert daarbij aan art. 8 van de AVG zelf. Art. 8 AVG spreekt over een leeftijdsgrens van 16 jaar bij “diensten van de informatiemaatschappij”, lees: het kopen op internet. 

Wel een zekere “ruimte” dus maar ook met nog maar een beperkt bereik. De UAVG art. 5 lid 1 breidt die ruimte uit naar (alle) situaties buiten internet-aankopen.

We kennen dat al in de praktijk bij leerlingen van scholen die vanaf hun 16de jaar zelfstandig toestemming mogen geven voor verwerken van hun persoonsgegevens en daarmee, op dit aspect, dus handelingsbekwaam zijn. 

Onder de 16 jaar is het ook hier nog steeds de wettelijke vertegenwoordiger, meestal de ouders, die de toestemming moet geven om gegevens te mogen verwerken. 

Deze optie uit de UAVG biedt dus al “2 jaar ruimte”, maar in de praktijk van welzijnsorganisatie met jongerenwerk, is dat vast niet voldoende; er zijn natuurlijk ook jongeren jonger dan 16 jaar die juist binnen de doelgroep van een welzijnsorganisatie vallen.

Jongeren jonger dan 16 jaar… 

Jongeren jonger dan 16 jaar zijn, ook onder de UAVG, dus afhankelijk van toestemming van hun ouders (art. 5 lid 4 UAVG). Zonder die toestemming mag een organisatie de persoonsgegevens van de jongere niet verwerken. 

Art. 5 lid 5 UAVG stelt echter een uitzondering. In het geval van diensten aangeboden door hulp- en adviesorganisaties aan jongeren onder de 16 jaar is geen toestemming van ouders nodig voor verwerking van hun persoonsgegevens. Extra voorwaarde is dan wel dat die diensten rechtstreeks en kosteloos worden verstrekt. 

De onderliggende reden voor deze uitzondering is duidelijk: het vereisen van een toestemming van een ouder werpt een drempel op voor jongeren die hulp zoeken. Voor (hulp-)instanties die veel met jongeren werken, vooral in sociaal gevoelige thuissituaties, is het dan veel effectiever om rechtstreeks met die jongeren zaken te kunnen (mogen?) doen en daarvoor dus niet eerst de ouders te hoeven benaderen. 

Kunnen we “hulp” en “advies” onderbouwen?

Maar... is lid 5 van art. 5 UAVG dan nu bijvoorbeeld toepasselijk op de activiteiten van welzijnsorganisaties? 

De crux is hier het antwoord op de vraag wat nu “hulp- en adviesdiensten” zijn! Bieden de  welzijnsorganisaties deze diensten aan? Zijn er situaties in de praktijk van welzijnsorganisaties denkbaar waarin de toestemming van ouders niet mogelijk is? Of is het alleen maar “gewenst”? Welke vormen van hulp of advies (lees: individuele begeleiding, activiteiten en ambulant werk)) van welzijnsorganisaties zouden hiervoor in aanmerking komen?

Mail of bel met Check-Privacy; wij lichten graag deze ontwikkeling toe en/of komen graag langs voor een vrijblijvende scan van uw situatie. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

06 54 964 164

https://check-privacy.nl/

Afdrukken