Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

Bewakingscamerabeelden mogen in sommige gevallen gebruikt worden (lees hier uitspraak van de rechter)

Op 29 januari 2019 deed rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak over het gebruik van bewakingscamerabeelden voor bewijsvoering.

Een medewerker is gefilmd bij een poging tot verduistering van spullen van zijn werkgever. Vanwege dat feit is de medewerker ontslagen, voornamelijk op grond van camerabeelden waarin de poging werd geregistreerd.

 

De betrokkene vocht het ontslag aan en stelde in een (civiele) rechtszaak tegen de werkgever, dat de “verwerking” van de beelden niet rechtmatig zou zijn; in strijd met art 6 AVG dus.

Het bewijs is onrechtmatig verkregen en mag dus niet ten nadele van de werknemer worden gebruikt. Werkgever stelde daarentegen dat zij juist “gehandeld heeft overeenkomstig de Algemene Verordening. Gegevensbescherming, dat de betreffende camera’s een aantal maanden eerder in het pand zijn geplaatst, dat in het pand ook kenbaar wordt gemaakt dat er cameratoezicht wordt gehouden en dat de werknemers over dit alles zijn geïnformeerd”. Kortom: zij is zorgvuldig is geweest.

De rechtbank oordeelde in het voordeel van de werkgever!

Anders dan in strafzaken, stelt art. 152 Rv namelijk dat “bewijs door alle middelen” mag worden verkregen. In een civiele procedure mag “(verondersteld) onrechtmatig bewijs” dus best worden opgevoerd en de rechter mag daar dan “acht op slaan”.
De rechter heeft juist een andere insteek: een maatschappelijk belang, namelijk het belang dat de waarheid aan het licht komt, dat hij moet afwegen tegen het belang van uitsluiting van bewijs. Dat maatschappelijk belang prevaleert tenzij bijkomende omstandigheden dit verhinderen. In dit geval waren die er niet.

Het ontslag werd gehandhaafd! 

“Lessons learned”

Het gevolg is dat camerabeelden voor bewijsvoering mogen worden gebruikt. Natuurlijk onder voorwaarden van zorgvuldigheid, welke in dit geval keurig door de werkgever werden toegepast.

Voor ons is de conclusie best interessant. Scholen kunnen deze beelden dus gebruiken voor het handhaven van hun eigen beleid, bijvoorbeeld de huisregels. Op grond daarvan mogen zij werknemers (leerlingen) schorsen bijvoorbeeld.

Let op dat dit in strafzaken (hierboven: diefstal) anders is dan in civiele zaken (hierboven: ontslag). Indien er bijvoorbeeld sprake is van strafbare feiten zoals vernieling of een inbraak, dan mogen de beelden niet zomaar worden gebruikt. Het OM, de politie dus, mag dan wel de beelden opvragen als onderdeel van de opsporing.

Er is hier (in de bewijsvoering) sprake van de grondslag gerechtvaardigd belang. Er hoeft dus geen toestemming te worden gevraagd voor doel: het verwerken (gebruik) van bewakingscamerabeelden.

In huisregels of gedragscodes moet het bestaan en gebruik van bewakingscamera’s worden vastgelegd. “Handig” is dan dat de Verantwoordelijke medewerkers (leerlingen/ouders) laat tekenen (overeenkomst) voor de toepassing van de huisregels. Uiteraard moet er een register van verwerking voor worden aangemaakt door de Verantwoordelijke.

Voor de liefhebber is de uitspraak te vinden op:  Klik hier

Afdrukken