Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

Vovk nodig met ZZP-er?

Voor een klant zijn wij aan het uitzoeken of er een verwerkersovereenkomst (vovk) nodig is voor een ingehuurde medewerker of  ingehuurde  ZZP-er.  Ongetwijfeld zal dat ergens duidelijk beschreven zijn, maar het duurt altijd even voordat dit gevonden is.   Wij hebben deze klant een tijdelijk antwoorden gegeven:  geen vovk nodig, hierna volgt onze onderbouwing: 

In de zorg sector wordt onder een  “medewerker” verstaan:

"De natuurlijke persoon (m-v) die op grond van een overeenkomst van de instelling daadwerkelijk werkzaam is in de instelling. Hiertoe behoren onder anderen alle personen met een arbeidsovereenkomst, een toelatingsovereenkomst of een detacheringsovereenkomst, evenals waarnemers, externe dienstdoende, uitzendkrachten, coassistenten en stagiaires.”

Wij maken voor onze klanten een handboek AVG (ander woord "Protocol") waarin onder meer alle eisen worden vastgelegd voor de medewerkers.  Een toegespitste definitie kan dan toegevoegd worden aan dit handboek waarbij de inhuurde medewerker handelt op basis van zijn overeenkomst van opdracht (de inhuur dus). Deze overeenkomst zal dan uiteraard de eisen en elementen van de AVG moeten bevatten. Daarmee valt de medewerker onder “gezag”.  In ieder geval is het geen “verwerker” zodat er geen vovk nodig is.

Samenvattende: in het handboek AVG  moet het volgende worden opgenomen:

“de natuurlijke persoon (m-v) die op grond van een overeenkomst van ......... daadwerkelijk werkzaam is bij ........ Hiertoe behoren onder anderen alle personen met een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, een toelatingsovereenkomst of een detacheringsovereenkomst, uitzendkrachten, en stagiaires. ZZP/medewerker heeft het handboek AVG ter inzage gekregen, hij zal zich aan alle regels houden opdat wat dat betreft exact dezelfde regels van toepassing zijn als ware een werknemer.......”

Check-Privacy gaat verder onderzoek doen of bovenstaande samenvatting juridisch valide is te maken. 

 

Afdrukken