Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen gaat per 1 juli in

De WBTR komt er aan! De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen!
In navolging van het aanscherpen van de regels voor bestuur van kapitaalvennootschappen, zoals een BV, worden nu ook de regels voor bestuur van verenigingen en stichtingen aanzienlijk aangescherpt.

Het gaat dan om goed bestuur (governance), financieel beleid en uitgaven, mogelijke situaties van belangenverstrengeling, bestuurlijke besluitvorming en het correct uitvoeren van de bestuurstaken conform het Burgerlijk Wetboek 2!

Bestuurders kunnen nu veel eerder dan voorheen op onbehoorlijk bestuur worden aangesproken. Zij zijn daarin ook nog eens hoofdelijk verantwoordelijk voor hun (nagelaten) handelingen. Dat geldt ook voor het beschermen van de privacy.

Belangrijk is dat besturen van verenigingen en stichtingen daarvan bewust zijn.
Check Privacy kan u in een aantal sessies op het niveau brengen om te bepalen wat de WBTR voor u betekent en wat u daarvoor moet gaan doen.

Interessant dit artikel? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Afdrukken

Bel, Mail of WhatsApps ons even:

| Evert Jan Hooijer | 06 - 57 63 0101 | evert.jan.hooijer@check-privacy.nl     

| Roelf van Dam     | 06 - 54 96 4164 | roelf.van.dam@check-privacy.nl    

Kerkewijk 74h | 3904 JE Veenendaal

 Site gemaakt met "good old" Joomla    

Klik hier voor onze privacy statement