De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen gaat per 1 juli in

Geschreven door Roelf van Dam.

De WBTR komt er aan! De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen!
In navolging van het aanscherpen van de regels voor bestuur van kapitaalvennootschappen, zoals een BV, worden nu ook de regels voor bestuur van verenigingen en stichtingen aanzienlijk aangescherpt.

Het gaat dan om goed bestuur (governance), financieel beleid en uitgaven, mogelijke situaties van belangenverstrengeling, bestuurlijke besluitvorming en het correct uitvoeren van de bestuurstaken conform het Burgerlijk Wetboek 2!

Bestuurders kunnen nu veel eerder dan voorheen op onbehoorlijk bestuur worden aangesproken. Zij zijn daarin ook nog eens hoofdelijk verantwoordelijk voor hun (nagelaten) handelingen. Dat geldt ook voor het beschermen van de privacy.

Belangrijk is dat besturen van verenigingen en stichtingen daarvan bewust zijn.
Check Privacy kan u in een aantal sessies op het niveau brengen om te bepalen wat de WBTR voor u betekent en wat u daarvoor moet gaan doen.

Interessant dit artikel? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Afdrukken