Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

Privacy Statement 

Check-Privacy verwerkt persoonsgegevens van klanten en van contactpersonen bij relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Check-Privacy verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van zijn bedrijfsdoeleinden: 

  • AVG-implementatietrajecten bij organisaties,
  • detachering van personeel en professionals op het gebied van privacy,
  • consultancy-diensten.

Gegevens die kunnen worden verwerkt zijn persoonsgegevens van contacten met organisaties; zowel van klanten als van relaties. In het geval van opdrachten aan Check-Privacy, worden ook (wettelijke) financiële en contactgegevens daar aan gekoppeld. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met professionals en met Verwerkers van Check-Privacy.

Check-Privacy kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens verder gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om relaties en klanten op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de AVG of tot Check-Privacy.

Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact (meer) te willen onderhouden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Check-Privacy gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of naar inzicht van Check-Privacy uit het bestand te verwijderen.

Persoonsgegevens worden tenminste de wettelijke termijn bewaard, nadat een opdracht is verstrekt. Gegevens van relaties worden bewaard voor zolang de relatie naar oordeel van Check-Privacy relevant is.

Om te kunnen controleren of een Persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt, bij verwijdering op verzoek, zijn/haar email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of Betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Medewerkers en professionals van Check-Privacy dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Check-Privacy past technische en organisatorische beveiligings- maatregelen toe, om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen data-gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een data-gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHT OP INZAGE

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Check-Privacy deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Check-Privacy uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Check-Privacy behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op het Privacy Statement van Check-Privacy is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy-statement te raadplegen.

 

CONTACTGEGEVENS

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Evert Jan Hooijer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31-657 63 0101