Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

Bedrijf xxx AVG proof

Check-Privacy  verklaart dat, met de toepassing van het beleid, de genomen maatregelen, de documentatie (handboek en registers) en de toepassing van de (periodieke) adviezen van Check-Privacy voor aanpassing daarvan, XXX in voldoende mate voldoet aan de eisen van AVG en de, volgens Check-Privacy, (actuele) interpretatie van de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan.
Dit laat onverlet dat de Autoriteit Persoonsgegevens desondanks een mogelijk andere interpretatie op de AVG kan innemen en een (actuele) interpretatie te allen tijde kan aanpassen.

Afdrukken