Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

 • Praktisch AVG Proof

  .
 • Op technisch, juridisch en strategisch gebied

  .
 • Wij CHECKEN het graag ook voor u

  .
 • 1
 • 2
 • 3

De AVG en uw organisatie….

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving per 25 mei 2018. 
Privacy-rechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. 

De Europese Unie kent hiermee nu één privacy-wet.
Internationaal is de AVG bekend als "General Data Protection Regulation" (GDPR).

 

Heb ik als organisatie te maken met de AVG?

De Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. 

Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. Door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of personeelsinformatie.

Ook overheden, zorg, onderwijs, stichtingen,  verenigingen en internationale bedrijven die zaken doen met de EU moeten zich houden aan de AVG.

 

Typische kenmerken van de AVG...

 • gegevens mogen alleen worden gebruikt voor een specifiek doel,
 • het gebruik van gegevens moet vooraf worden geregeld met de personen zelf via hun toestemming of in een overeenkomst,
 • opslag, beheer, communicatie en beveiliging vragen om specifieke maatregelen,

Het werkterrein "AVG" is een zeer specialistisch gebied, zowel ICT-technisch als organisatorisch/juridisch.


De AVG voor u in de praktijk...

In de praktijk betekent het voldoen aan de AVG voor organisaties:

 • dat algemene beleidsregels voor gebruik van persoonsgegevens door de organisatie moet worden vastgesteld,
 • dat tenminste twee AVG-processen moeten worden ingericht (“inbreuken” en “rechten”),
 • dat enige technische maatregelen moeten worden genomen om het beveiligingsniveau op te voeren.