Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Veilig samen vertrouwd

dpia-data-protection-impact-assessment

NCSC-2023-0632 [1.01] [M/H] Vulnerability Fixed In Apache Struts

Kenmerkend voor risico’s is dat mensen zich vaak niet realiseren (of zelfs maar willen realiseren) dat zij deze nemen. Pas als er schade is ontstaan, worden mensen wakker! Dit is nu zeer actueel voor de gemeente Hof van Twente en voor Randstad, die onlangs zijn gehackt en waarvan de gegevens verloren zijn gegaan of gegijzeld: “mensen beseften het risico niet”. Het woord ‘risico’ wordt ten onrechte gebruikt. Naast het feit dat het concept niet voor iedereen duidelijk is, is de wiskundige achtergrond (de relatie tussen de kans en de mate waarin schade optreedt) vaak volledig een black box.

Risico is de “kans op het optreden van een gebeurtenis die schade veroorzaakt”. En helaas… risico’s ‘realiseren’ zichzelf. Meestal met schade tot gevolg.
Dit brengt ons bij een onvermijdelijk stukje theorie. De combinatie van risico en schade is formeel de “verwachting”; in formule E = R x S.
Zo is de kans dat een komeet inslaat klein, maar als dat toch gebeurt, is de schade groot. De kans dat je iets laat vallen is veel groter dan die van een inslag, maar de schade zal waarschijnlijk niet zo groot zijn als bij een komeetinslag.

Risico’s kunnen worden afgedekt door het nemen van maatregelen. Tegen kometen kun je niet veel doen, maar voorkomen dat iets breekt is vaak wel mogelijk. Ook is het mogelijk de schade te beperken door maatregelen te nemen als het risico zich toch voordoet.

 

Voor risico’s waarvoor geen realistische maatregelen kunnen worden genomen, is een verzekering soms de enige optie. Dan is de schade die kan ontstaan ​​bepalend: ‘verzeker wat je niet kunt verliezen’. Een hoge premie moet je als vanzelfsprekend aanvaarden.

 

Er zijn ook risico’s op het gebied van privacy, vooral dat gegevens verloren gaan of voor het verkeerde doel worden gebruikt. Randstad en Hof van Twente hebben dit inmiddels ondervonden.

Had dat voorkomen kunnen worden? Het antwoord is nee!”. Geen enkel systeem is onkwetsbaar. Maatregelen hadden echter de kans op een gebeurtenis en wellicht ook de schade kunnen voorkomen. En misschien hadden ze die wel meegenomen, ook al zijn er al signalen dat dit niet het geval was.