Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | DPIA

Check Square O Svg Png Icon Free Download (#144767) - OnlineWebFonts.COM  Een ISO/NEN Check:

De ISO 27001 en NEN 7510 normen stellen concreet te nemen maatregelen voor. Wij bepalen met u aan welke maatregelen uw organisatie zou moeten voldoen en checken dat. U krijgt van ons een status, een advies en een Plan van Aanpak. Deze audit voldoet meteen aan ISO/NEN artikel 9.2.

  Een ISO/NEN traject begeleiden:

De ISO 27001 / NEN 7510: het “groot rijbewijs” voor de Informatie-Bescherming! Niet alleen voor u een goed gevoel dat u de meest logische beschermingsmaatregelen maatregelen heeft genomen, ook uw klanten zullen dit waarderen.

Check Square O Svg Png Icon Free Download (#144767) - OnlineWebFonts.COM Een AVG Check:

U weet precies in welke mate u aan de AVG, als wet, voldoet en welke maatregelen mogelijk nog te nemen zijn. Check-Privacy heeft hiervoor een tool ontwikkeld met 12 essentiële vragen. In een gesprek van 1,5 uur kunnen wij aangeven, in hoeverre u voldoet aan de wet. 
 Free Icon | Users group  Onze helpdesk:
Wij leveren een 7*24 uur bemande helpdesk aan. Bij deze helpdesk kunt u vragen kwijt omtrent juridische (privacy gerelateerde-) onderwerpen, ICT (security) onderwerpen, datalekken, klachten van betrokkenen, DPIA etc. etc. In de vorm van een SLA (Service Level Agreement) wordt vastgesteld wat de helpdesk voor u gaat invullen.

User plus free vector icon - Iconbolt Het leveren van een PO/SO:

Een Privacy Officer (ofwel Security Officer) is een medewerker die, net als de FG, diepgaande kennis heeft van IB en de AVG. de PO neemt actief maatregelen waardoor aan de AVG, en zonodig ook aan de ISO-norm blijft worden voldaan.

  Een AVG implementatietraject:

Wij assisteren u graag bij een AVG-implementatietraject. U krijgt van ons alle bouwstenen. De mate waarin u zelf het traject wilt opnemen en welke bijdrage wij daaraan kunnen geven, bepalen we gezamenlijk vooraf. Na het traject is uw organisatie “AVG-proof”,
 

Juridische, bestand, document Gratis Pictogram van humanitarian Icons 1  Advies invoering WBTR:

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van het bestuur is aangescherpt met de komst van de WBTR. Ook IB-maatregelen behoren tot de verantwoordelijkheid van het bestuur. Wij helpen u bij het het toepassen van de WBTR in de het besturen van uw organisatie, zowel naar IB- als naar algemene aspecten

User plus free vector icon - Iconbolt  Het leveren van een FG:

In een aantal situaties schrijft de AVG voor dat een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moet zijn aangesteld die toezicht houdt op de toepassing van de AVG. Bij ons kunt u een FG inhuren.

Bel, Mail of WhatsApps ons even:

| Evert Jan Hooijer | 06 - 57 63 0101 | evert.jan.hooijer@check-privacy.nl     

| Roelf van Dam     | 06 - 54 96 4164 | roelf.van.dam@check-privacy.nl