Check-Privacy voor ondersteuning bij uw implementatie van: | AVG | Verwerkersovereenkomsten | Registers | Privacy-Statements | ISO 27001 | NEN 7510 | ISO 9001 | Pentesten | 

Wat kunt u ons vragen?

Wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen? 

 • Een AVG-scan
  Heeft al maatregelen genomen en wilt u weten waar u staat? Dan is een AVG-scan de bevestiging van uw beeld. 
 • Een AVG-proof-implementatietraject
  Indien u aan de eisen van de AVG-wilt gaan voldoen (wat al sind mei 2018 had gemoeten…) dan assisteren wij u graag bij een implementatietraject. U krijgt van ons allee bouwstenen. De mate waarin u zelf het traject wilt opnemen en welke bijdrage wij daaraan kunnen geven, bepalen we gezamenlijk vooraf. Na dat traject is de organisatie “AVG-proof”.

 • Een ISO-27001- en NEN-7510-traject
  Indien uzelf of uw klanten (extra) hoge eisen stellen aan informatiebeveiliging is een ISO-27001-traject aan te raden. Dit is geen formele AVG-eis maar een internationale norm met een formele certificering als resultaat. Het is het “groot rijbewijs” voor de Informatiebescherming (IB)!  
 • Het invullen van de positie van FG
  In een aantal situaties schrijft de AVG voor dat een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moet zijn aangesteld die toezicht houdt op de toepassing van de AG bij de organisatie.
  Behalve dat dit om diepgaande en gespecialiseerde kennis vraagt, is capaciteit in een organisatie vaak een punt. CP kan de positie van FG voor u invullen. 
 • Het invullen van de positie van PO/SO
  Een Privacy Officer (ofwel Security Officer) is een medewerker die, net als de FG, diepgaande kennis heeft van IB en de AVG. de PO neemt maatregelen waardoor aan de AVG, en zonodig ook aan de ISO-norm gaat worden voldaan. 
 • AVG-Support
  Indien u al een gedegen AVG-organisatie heeft staan, kan het zijn dat u op sommige momenten of in sommige situaties support nodig hebt op technische, organisatorische, juridische of contractueel gebied. CP kan die op afroep leveren. Wij hebben daarvoor diverse formules: 
  • advies over (interpretatie van) de AVG
  • opstellen verwerkers-overeenkomsten
  • assisteren bij het uitvoeren van een DPIA
  • oplossen incidenten